Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Numeracja dla poszczególnych komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy:
nr kierunkowy (29)

Nazwa komórki nr telefonu
Sekretariat 7679 120
Fax 7679 121
Sekretarz 7679 122
Referat Organizacji i Nadzoru: Kierownik 7679 122
- stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych 7679 120
- stanowisko pracy ds. obsługi Rady i Komisji 7679 136
- stanowisko pracy ds. administracji sieci komputerowej 7679 144
Referat Finansów i Budżetu: Kierownik 7679 132
- księgowość budżetowa 7679 132
- księgowość podatkowa 7679 133
- wymiar podatków i opłat 7679 133
- księgowość budżetowa szkół i przedszkola 7679 142
- płace szkół i przedszkola 7679 142
- kasa 7679 134
Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji, Dróg i Ochrony Środowiska: Kierownik 7679 126
- stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego 7679 126
- stanowisko pracy ds. inwestycji 7679 125
- stanowisko pracy ds. dróg i zamówień publicznych 7679 125
- stanowisko pracy ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa 7679 149
- stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 7679 149
Referat Oświaty, Kultury i Sportu: Kierownik 7679 139
- stanowisko pracy ds. oświaty oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania patologiom społecznym 7679 139
- stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, archiwum zakładowego, kultury i zdrowia 7679 139
- stanowisko pracy ds. sportu 7669 294
Urząd Stanu Cywilnego: Kierownik 7679 127
- stanowisko pracy ds. obywatelskich i wydawania dowodów osobistych 7679 127
Stanowisko pracy ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych 7679 128
Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 7679 135

 Numeracja dla jednostek organizacyjnych i instytucji, 
mających siedzibę w budynku Urzędu Gminy: nr kierunkowy (29)

Nazwa jednostki, instytucji nr telefonu
Ośrodek Pomocy Społecznej 7669 177
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 7679 140

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

inf_ksop_2019

pm_www_logo

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016