Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Dolna 19
06-230 Różan
Adres email: zgkimrozan@post.pl
tel. 29 7669 159

 

Kierownik Zakładu - Maciej Wróblewski
Główny księgowy - Jolanta Rosińska

Biuro ZGKiM w Różanie pracuje w godzinach
od 7:00 do 15:00 ( od poniedziałku do piątku), natomiast pracownicy na SUW i OŚ pracują w ruchu ciągłym siedem dni w tygodniu.

 

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 

Informacje oraz pliki do pobrania:
-
Informacja o cenach i stawkach w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków od 12.06.2020r. do 11.06.2021r.
- Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
- Wypełniony wzór wniosku o przyłączenie
- Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
- Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Różan
- Ocena jakości wody na terenie Gminy Różan

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

inf_ksop_2019

pm_www_logo

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016