Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

OSP Szygi

    W roku 1934 z inicjatywy mieszkańców wsi Szygi założono Ochotniczą Straż Pożarną. Założycielem OSP był Ob. Prajsner Alojzy, który został powołany na naczelnika straży. Zastępcą naczelnika straży był Ob. Urbański Stanisław. Prezesem straży Cenzer Józef, gospodarzem OSP Ob. Napiórkowski Antoni. Stan strażaków liczył 16 osób. Wyróżniającym się strażakiem był wówczas Ob. Siepioła Stanisław. Warunki pracy były bardzo ciężkie, nie mieliśmy remizy, nie mieliśmy również żadnego sprzętu przeciwpożarowego. Pomimo tego wymieniona grupa Strażaków pracowała chętnie. Robiono własnym sposobem sprzęt przeciwpożarowy jak: drabinki, bosaki.
     W roku 1936 dzięki pomocy prezesa pow. mgr Strupczewskiego Kazimierza otrzymaliśmy sikawkę ręczną i część sprzętu przeciwpożarowego. Do uzupełnienia sprzętu przeciwpożarowego urządzaliśmy majówki, przedstawienia i cały dochód był przeznaczony na sprzęt przeciwpożarowy. Jednak nie byliśmy wówczas w stanie pobudować remizy strażackiej. Wszystek sprzęt przechowywaliśmy w szopach u poszczególnych  gospodarzy. Straż nasza zaliczona była do jednych z przodujących w powiecie. Do nowopowstałej straży chętnie zapisywała się młodzież. Strażacy z poświęceniem udzielali się w każdej akcji. Na każde zawołanie wszyscy zgłaszali się nie bacząc na porę dnia i pracą w polu.
    W 1936 roku kupiliśmy za pieniądze zarobione na zabawach i przedstawieniach plac pod budowę remizy za sumę 50 zł. od Ob. Szwejkowskiego Jana. Przystąpiliśmy do budowy remizy. Tu znowu dzięki ofiarności mieszkańców wsi Szygi, a szczególnie pomocy ze strony naszych strażaków, zaczęliśmy budować remizę strażacką, która została wykończona w 1938 roku. Od ówczesnych władz powiatowych dostaliśmy dotację na ten cel sumę 200 zł. Mając własną remizę, w której mogliśmy umieścić sprzęt przeciwpożarowy praca układała się coraz lepiej. Przybyło więcej ochotników do naszej straży. Niestety druga wojna światowa zniszczyła całkowicie kilkuletni nasz dorobek. Zostały tylko gruzy po naszej mrówczej pracy. Po zakończeniu wojny zaraz przystąpiono do pracy, zorganizowano i uzupełniono Zarząd Straży oraz powzięto na nowo myśl budowy nowej remizy strażackiej. Zgromadziliśmy odpowiednią gotówkę, zobowiązaliśmy się pracować przy budowie nowej remizy. Władza powiatowa przydzieliła nam na ten cel 80 tysięcy złotych. Częściowo pomoc udzieliła nam Gromadzka Rada Narodowa. Remiza została wykończona w 1963 r.
    Zaraz po zakończeniu wojny prezesem straży został Ob. Cikacz Stanisław, a naczelnikiem Ob. Siepioła Stanisław, który tą funkcję piastuje do dnia dzisiejszego. Obecnie straż nasza posiada motopompę i wszelkiego rodzaju sprzęt przeciwpożarowy. Wygląd naszej remizy nadal uzupełniamy gotówką zdobytą własnym sumptem i dotacją Gromadzkiej Rady Narodowej z siedzibą w Różanie. Dzięki Władzy Ludowej obecnie możemy pracować wydajniej i nieść pomoc w nieszczęściu każdemu obywatelowi.

Szygi: 26.06.1966r.

Źródło: Kronika OSP we wsi Szygi

 

Obecny skład Zarządu OSP Szygi (stan na dn. 19.05.2016r.)
Prezes: Karaśkiewicz Andrzej
Wiceprezes - Naczelnik: Ziembiński Mariusz
Wiceprezes:  Kieszek Krzysztof
Z-ca Naczelnika: Rupiński Andrzej
Skarbnik: Rupiński Tadeusz
Gospodarz:
Rupiński Dariusz

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

inf_ksop_2019

pm_www_logo

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016