Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl
OSP Różan

    Straż ogniowa w Różanie powstała w 1895 roku z inicjatywy księgarza Józefa Siemińskiego, właściciela sklepu masarskiego Gabriela Miedzianowskiego przy poparciu i pomocy miejskiego proboszcza ks. Klemensa Sawickiego.
Wyposażeniem Straży był beczkowóz konny oraz motopompa ręczna. Remiza strażacka była budynkiem drewnianym.
       W roku 1910 ks. Mieczysław Kłobuczewski założył orkiestrę strażacką, która brała udział w uroczystościach religijnych, jak również państwowych. Jej dyrygentem był miejscowy zdun Marian Sadowski.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Prezesem Straży został Kazimierz Strupczewski, a komendantem Józef Rozbicki, natomiast nauczycielem orkiestry Krysztofik.
       W roku 1925 została wybudowana remiza strażacka murowana. Straż posiadała nowoczesny samochód bojowy.
Straż, jak również orkiestra dawały dużo widowisk sportowych.
Prezes Strupczewski był jednocześnie Prezesem Powiatowym Straży w Makowie Mazowieckim i Zastępcą Burmistrza w Różanie.
Podczas okupacji Straż była przymusowo pod nadzorem Niemieckim.
       Po wyzwoleniu w 1945 roku Prezesem Straży został ponownie Kazimierz Strupczewski, Komendantem Jan Gąska.
Byli tacy działacze jak: Stefan Bełdycki-były Burmistrz Różana, Jan Bełdycki, Feliks Staniszewski, Piotr Magnuszewski.
Straż na swym wyposażeniu posiadała beczkowóz konny oraz motopompę ręczną, posiadała barak, który spełniał jednocześnie funkcję sali kinowej oraz odbywały się w nim imprezy kulturalno-oświatowe.
       W 1952 roku Straż kupiła samochód ciężarowy marki Lublin oraz otrzymała motopompę, został wybudowany garaż na sprzęt gaśniczy.
       W roku 1956 Straż otrzymała samochód bojowy i kilka instrumentów muzycznych po dawnej Służbie Polsce. Od tej chwili działalność straży rozszerzyła się, zostały dokupywane instrumenty muzyczne.
      W 1965 roku została wybudowana remiza strażacka wraz z kinem. W czynie społecznym przy tej remizie wykonano fundamenty do wysokości parteru. Straż niedługo była w posiadaniu tego budynku, ponieważ przemianowano go na Dom Kultury. Straży zostało wyłącznie dwa boksy pod garaże i piwnica dla orkiestry.
       Obecnie istniejący Zarząd OSP nie przestał działać i starał się o wybudowanie strażnicy przy wielkim poparciu Urzędu Gminy. Dokumentacja na rozbudowę budynku strażnicy została opracowana w 1992 roku. Od chwili uzyskania pełnej dokumentacji oraz czynnego poparcia społeczeństwa budowa budynku została zakończona w 1995 roku.

 

   

Kazimierz Strupczewski
Prezes OSP w Różanie z lat 1918-1950

 

   

 

Drużyna OSP Różan z lat 1956-1958

 

 

 

***
 Prężność jednostki uwidacznia się w latach 1965-1985 między innymi w zajmowaniu czołowych miejsc w zawodach rejonowych i strefowych. Największym osiągnięciem jednostki jest zajęcie piątego miejsca w zawodach krajowych w 1974 roku.

 Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie jednostka OSP w Różanie została włączona z dniem 15 lutego 1995r . do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

13 październik 1996r.:
- funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. pełni druh Waldemar Pawlak,
- Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej jest nadbrygadier Felik Dela,
- Wojewodą Ostrołęckim jest Jerzy Dobek,
- Burmistrzem Gminy Różan jest Jan Pilcicki,
- funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. pełni druh Wiesław Domarecki,
- Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jest st. brygadier Adam Hyjek,
- Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej R.P. w Makowie Maz. jest brygadier Jan Witkowski,
- Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Różanie jest Jan Pilcicki,
- Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Różanie jest druh Witold Rusinek,
- Komendantem Gminnym Straży w Różanie jest druh Kazimierz Reszko,
- członkami Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej są druhowie: Tadeusz Peczyński, Kazimierz Mosakowski, Jacek Reszko, Jan Złotkowski,
- w skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Różanie wchodzą: Krzysztof Pielach – Przewodniczący; Robert Chrzanowski – członek; Waldemar Krukowski – członek

Źródło: Kronika OSP w Różanie

Obecny skład Zarządu OSP Różan (stan na dn. 19.05.2016r.)
Prezes: Krawczyk Piotr

Wiceprezes - Naczelnik: Napiórkowski Marcin
Wiceprezes: Mosakowski Arkadiusz
Z-ca Naczelnika: Głażewski Roman Marek
Sekretarz - Skarbnik: Bodziak Daniel

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

inf_ksop_2019

pm_www_logo

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016