Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Nowy system odbioru śmieci

26.02.201311:41

* Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Różan - 2021r.

* Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Różan - styczeń 2021r.

* Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 01.01.2021r.)

* Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021 r.

* Harmonogramy odbioru odpadów 2020 Gmina Różan - IX - XII

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan stan na 10.08.2020

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mroczki-Rębiszewo czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 15:00.

* Harmonogramy odbioru odpadów 2020 Gmina Różan

* Nr rachunku bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy w Różanie 14 8925 0006 0000 0143 2000 0250

*Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2019 r.

* Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Różan: VII-XII.2019

*Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan stan na 07.06.2019

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan stan na 14.03.2019

* Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Różan: I-VI.2019

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan stan na 24.09.2018

* Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Różan: VII-XII.2018

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan stan na 22.02.2018

* Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 01.01.2018r. (DOC, PDF)

* Uwaga: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Różan od dnia 1 stycznia 2018 r.

* Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Różan 2018

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan stan na 20.12.2017

* Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan obowiązujące w II półroczu 2017 roku

* Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan obowiązujące w 2017 roku

* Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2015 r. (17.05.2016)

* Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Różan (14.10.2016)

* Informacja Burmistrza Gminy Różan dotycząca całkowitego zakazu wyrzucania śmieci różnego pochodzenia i gruzu budowlanego na terenie tzw. "piecy"

* Informacja dotycząca godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mroczki - Rębiszewo

* Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Różan zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych (14.03.2016)

* Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (14.03.2016)

* Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Różan w 2016 roku

* Wzór deklaracji obowiązujący od 10 czerwca 2015 roku

* Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan obowiązujące w 2015 roku

* Uchwała nr XXVIII/179/2013 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

* Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan obowiązujące w 2014 roku

* Informacja dotycząca firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (dokument archiwalny)

* Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (dokument archiwalny)

* Informacja o osiągniętym poziomie  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania (dokument archiwalny)

* PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan stan na 14.08.2017

* Informacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Różan od dnia 1 lipca 2013 r.

* Informacja Burmistrza Gminy Różan na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

inf_ksop_2019

pm_www_logo

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016