Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Urząd Gminy w Różanie
ul. Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan
pow. makowski
woj. mazowieckie

tel. (29) 767-91-20 (sekretariat)
fax. (29) 767-91-21
email: ugrozan@post.pl

www.rozan.eur.pl

www.różan.pl

---------------------------------------------------------------

Gmina Różan
06-230 Różan
Plac Obrońców Różana 4
NIP: 7571479991

Należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać bezgotówkowo (karty płatnicze) w kasie urzędu, lub gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego w Różanie lub na konto Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Różanie 16 8925 0006 0000 0143 2000 0020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy w Różanie 14 8925 0006 0000 0143 2000 0250


Klauzule informacyjne RODO


Adresy email
Burmistrz Gminy
Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacji i Nadzoru
- stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych
- stanowisko pracy ds. obsługi Rady i Komisji
- stanowisko pracy ds. administracji sieci komputerowej
Skarbnik, Kierownik Referatu Finansów i Budżetu
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Inwestycji, Dróg i Ochrony Środowiska
- stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
- stanowisko pracy ds. inwestycji
- stanowisko pracy ds. dróg i zamówień publicznych
- stanowisko pracy ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa
- stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
- stanowisko pracy ds. oświaty oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania patologiom społecznym
- stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, archiwum zakładowego, kultury i zdrowia
- stanowisko pracy ds. sportu
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- stanowisko pracy ds. obywatelskich i wydawania dowodów osobistych
Stanowisko pracy ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
(Pismo ogólne do podmiotu publicznego)
Adres skrytki ePUAP:
/t7939nltjn/skrytka

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

inf_ksop_2019

pm_www_logo

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016