Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I

Miasto Maków Mazowiecki jako (Lider Projektu) wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu makowskiego (Partnerami w projekcie): Starostwem Powiatowym w Makowie Mazowieckim, Gminą Karniewo, Gminą Krasnosielc, Gminą Młynarze, Gminą Płoniawy – Bramura, Gminą Rzewnie, Gminą Sypniewo, Gminą Szelków, Miastem i Gminą Różan realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I”
Projekt, o całkowitej wartości 1.425.041,42 zł, uzyskał dofinansowanie w kwocie 712.520,71 zł (50,00% - kosztów kwalifikowalnych). Projekt ma na celu wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, kompleksowa obsługa klienta zewnętrznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, skrócenie czasu potrzebnego na obsługę klienta, zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie oraz wzrost efektywności pracy.
Realizacja projektu zakończy się w roku 2007.

UG Różan


    Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Różanie 

Inwestycja pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Różan" współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

 

W dniu 25 stycznia 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Różanie. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim, Rady Miejskiej w Różanie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Różanie

Oczyszczalnia była modernizowana w okresie od marca do grudnia 2005 roku.

Koszt inwestycji wyniósł 2 833 707 zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 802 000 zł. Uzyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 965 795,48 zł oraz kwotę 193 159,09 zł z budżetu Państwa w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

UG Różan


  Odnowiony Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie

W dniu 21 lutego 2005 roku nastąpiło otwarcie po rozbudowie i modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie. Inwestycja jest pierwszą w gminie Różan współfinansowaną z funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

GOUK Różan

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

inf_ksop_2019

pm_www_logo

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016