Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

  

 

    Gmina Różan posiada sprzyjające warunki przyrodnicze i krajobrazowe dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Środowisko naturalne gminy cechuje niewielkie zanieczyszczenie, występują duże kompleksy leśne, liczne strumienie, łąki i pastwiska, urozmaicona rzeźba terenu z licznymi wąwozami erozyjnymi. Szczególne znaczenie dla rozwoju funkcji rekreacyjnej ma rzeka Narew i jej dolina charakteryzująca się bujną roślinnością nadbrzeżną i wodną, bogactwem świata zwierzęcego, dobrze rozwiniętą linią brzegową z licznymi odnogami i jeziorami pochodzenia rzecznego. Miasto Różan położone jest na skarpie, u jej podnóża płynie rzeka Narew i jej dopływ Różanica. Gmina posiada dogodne warunki dla rozwoju turystyki aktywnej - wędkarstwo, zbieranie owoców leśnych i grzybów. Rejon wypoczynkowy „Różański" rozciąga się wzdłuż doliny Narwi na odcinku od Kamianki do wsi Plewicy, gdzie łączy się z rejonem „Dolnego Bugu". Obszar obejmuje piaszczysty taras nadzalewowy Narwi urozmaicony wydmami. W części środkowej taras przechodzi w piaszczystą wysoczyznę lodowcową, opadającą stromą krawędzią ku zwężającej się dolinie Narwi. W części północnej dolina meandrującej rzeki jest szeroka, występują w niej liczne starorzecza. W części środkowej występują rozległe piaszczyste plaże. Obszar ten charakteryzuje się bardzo małym udziałem gleb dobrych i bagiennych. Lasy rekreacyjne tego rejonu należą do większego kompleksu leśnictwa Różan. Powierzchnia rejonu wynosi ok. 170 km2 Szlak wodny rzeki Narwi o znaczeniu krajowym łączy Wielkie Jeziora Mazurskie z Wisłą.
    Przeważającą formą wypoczynku na terenie gminy Różan jest wypoczynek w domkach letniskowych, bowiem gmina położona jest w strefie zapotrzebowania na wypoczynek weekendowy i urlopowy - wypoczynkowy ludności aglomeracji warszawskiej i miasta . Największe skupiska terenów letniskowych występują na terenie sześciu wsi: Dzbądz, Dąbrówka, Chełsty, Paulinowo, Dyszobaba, Kaszewiec. Ogólna powierzchnia terenów letniskowych wynosi 164 ha, co stanowi 820 działek letniskowych, w tym 350 zabudowanych. Działki letniskowe są wykorzystywane najczęściej w okresie od maja do września, tj. przez okres pięciu miesięcy.
   
Ilość obiektów gastronomicznych w gminie można uznać za wystarczającą. Obiekty znajdują się głównie przy głównych szlakach komunikacyjnych i w mieście Różan. Na terenie gminy brak jest  wyznaczonych szlaków turystycznych.
    
    23 września 1999 roku EuRoPol GAZ s.a. zakończył budowę całej pierwszej nitki gazociągu Jamał-Europa na terytorium Polski. Wykonanie ostatniego tzw. złotego spawu na gazociągu budowanego jednocześnie z obu stron, odbyło się w miejscowości Chełsty gm. Różan. Inwestycja ta zaliczana jest do najbardziej zaawansowanych technologicznie i jednocześnie największych inwestycji energetycznych w Europie. 

 

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

inf_ksop_2019

pm_www_logo

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016