Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

 

            Herbem miasta jest róża, widocznie od imienia miasta pochodząca, która występuje na pieczęciach miejskich od XIV wieku począwszy. Ślad takiej najstarszej pieczęci znajdujemy na dokumencie z 1436 r. w Archiwum gdańskiem. Ma ona 45 mm średnicy, ale jest zupełnie nieczytelna. Następna pochodzi z XVI wieku: ma rozetę 6-listną i napis w otoku również nieczytelny (32mm), a wyciśnięta jest na dokumentach z 1533 i 36 w Archiwum Skarbowem w Warszawie.
            Z XVII wieku pochodzi pieczęć, która ma w tarczy różę 5 listną, a w otoku napis: SIGILLVM CONSVLARE CIVITATIS ROZANIE (38mm śred.) i wyciśnięta jest na dokumentach z 1691, 1704, 11,77 w Archiwum Głównem w Warszawie. 
            Z początku XVIII wieku pochodzi pieczęć, która się zwie wójtowską, ale nie nosi herbu miejskiego, lecz herb prywatny ówczesnego burmistrza, strzałę pionowo ustawioną, w wyginanej tarczy, koroną nakrytej, z literami po bokach AKAC SRM (=Albertus? K. advocatus Civitatis Sacrae Regiae Maiestatis Rozan). Dokoła w otoku napis: SIGILLVM ADVOCATIALE ROSANENSIS (35 mm śred.). Znaleźliśmy ją na dokumentach z 1727, 69 i 81 w wyżej wymienionem Archiwum.
            Z końca XVIII wieku pochodzi pieczęć radziecka, pierwsza z napisem polskim, która na rokokowej tarczy ma 5 listną rozetę miasta, a dookoła w otoku napis: PIECZĘĆ URZĘDU RADZIECKIEGO MIASTA I. K. M.ROZANA* (55mm). Znamy ją z dokumentu 1792 r. w wymienionem już Archiwum.
          

            Mimo tej zgodnej tradycji od XIV wieku idącej, zapomniało miasto w dobie porozbiorowej o swoim herbie i w 1847 posłało do aprobaty zupełnie nowo skomponowany projekt herbu. Przedstawia on ruiny zamku z flagą na wieży, nie został jednak zatwierdzony, ani nie wszedł w życie. Przechowywany jest dziś w Archiwum aktów dawnych w Warszawie. Dopiero po oswobodzeniu Polski w 1918, wszedł dawny herb z powrotem na pieczęć miejską, nawet z zaznaczeniem kolorów: biała róża na tle czerwonem. Tylko winna to być róża 5-listna i mieć zielone listki między płatkami.

 

Źródło: Zbiory Biblioteki Muzeum Płockiego, UG Różan

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016