Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

 

      Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Siedzibą gminy jest miasto Różan, które leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych tras turystycznych: Warszawa-Suwałki tzw. Gościńcem Mazurskim i Ciechanów-Białystok, łączącej się z trasą międzynarodową E-67 zwaną Szlakiem Słowińskim.
        Różan położony jest na wysokiej skarpie, którą opływa rzeka Narew i jej dopływ Różanica, stanowiąca atrakcyjny szlak łączący Jeziora Mazurskie z Wisłą. Różan szczyci się bogatą, ponad 600-letnią historią. Prawa miejskie otrzymał w 1378 roku. O wydarzeniach minionych wieków przypominają zabytki i miejsca pamięci ; kościół parafialny p.w. Św. Anny w stylu neogotyckim, kopia XVI - wiecznego obrazu św. Anny, pomnik Anioła na cmentarzu w Różanie, forty różańskie, pomnik poświęcony pamięci mieszkańcom Różana wymordowanych przez bolszewików w 1920 roku.
        W skład gminy wchodzi miasto Różan i 18 sołectw. Gmina liczy 4676 mieszkańców, w tym: miasto - 2835 osób, wieś- 1841 osoby.
        Ciekawe położenie geograficzne, urozmaicony krajobraz oraz specyficzny klimat przyczyniły się do rozwoju budownictwa letniskowego, głównie indywidualnego w następujących wioskach: Dąbrówka, Chełsty, Dyszobaba, Dzbądz, Kaszewiec. Obecnie jest około 650 działek rekreacyjnych w tym 350 domków i liczba ta ciągle rośnie.
        Ogólna powierzchnia Gminy wynosi - 8410 ha, w tym: miasto - 667 ha, wieś - 7743 ha. Grunty rolne zajmują powierzchnię - 4178 ha, użytki zielone - 387 ha. Powierzchnia lasów zajmuje - 2403 ha, w tym: lasy państwowe - 923 ha, lasy prywatne - 1480 ha. Krajobraz okolic Różana urozmaicają kompleksy leśne.
        Z dniem 1 stycznia 1999 r. Gmina Różan weszła w skład powiatu makowskiego, w którym sieć osadniczą stanowią miasta Maków Mazowiecki i Różan.
        W mieście istnieje stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków. Gmina Różan należy do najlepiej wyposażonych w powiecie makowskim w sieć wodociągową i kanalizacyjną - miasto oraz 6 wsi są w pełni zwodociągowane.
Funkcjonuje nowoczesne ekologiczne wysypisko śmieci oraz zorganizowany sposób odbioru z poszczególnych posesji. Miasto Różan należy do najlepiej wyposażonych w sieć telefoniczną w powiecie makowskim. Gmina Różan znajduje się na drugim miejscu w powiecie pod względem ilości zarejestrowanych w systemie REGON podmiotów gospodarczych.

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016