Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Sekretarz Gminy
Funkcję Sekretarza sprawuje  Rozalia Barbara Gawianowska
Tel.: (29) 7679 122


Do zadań Sekretarza Gminy, który jest  jednocześnie Kierownikiem Referatu Organizacji i Nadzoru należy, a w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zapewnienie właściwych warunków jego działania,
2) opracowywanie projektów  zarządzeń  wewnętrznych , dotyczących organizacji pracy Urzędu,
3) opracowywanie zakresów czynności dla Kierowników Referatów i Kierownika USC, dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy oraz dla pracowników Referatu Organizacji i Nadzoru,
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
5) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
6) koordynacja działalności Referatów i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad zawartych w Regulaminie i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
8) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac Urzędu,
9) nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
10) wykonywanie wszelkich czynności  z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej  i Rady Miejskiej,
11) dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
12) dbanie o wygląd budynku i jego otoczenia,
13) planowanie kosztów utrzymania budynku Urzędu,
14) udział w wykonywaniu zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego,
15) współpraca z Radą oraz sprawowanie odpowiedzialności za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
16) nadzór nad  prowadzeniem  rejestru skarg i wniosków,
17) koordynacja  spraw związanych  z wyborami:  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu terytorialnego  i organów  sołectw,
18) przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
19) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie,
20) rozdział i dekretacja  korespondencji,
21) współpraca  z sołectwami.

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016