Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Burmistrz
Funkcję Burmistrza sprawuje Piotr Świderski
Tel.: (29) 7679 120
 

 

Do zakresu zadań Burmistrza jako  Kierownika Urzędu należy, a w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4) zapewnienie przestrzegania prawa pracy przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy,
5) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w  szczególności dotyczącymi podziału zadań,
6) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) określanie form i metod pracy w Urzędzie,
8) wydawanie  zarządzeń i pism okólnych,
9) podejmowanie działań nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, życia, zdrowia oraz mienia,
10) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
11) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
12) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej,
13) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych w gminie,
14) podejmowanie decyzji w sprawach obronnych stosownie do odrębnych przepisów,
15) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
16) występowanie jako administrator danych osobowych w Urzędzie,
17) powoływanie pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
18) wyznaczanie administratora bezpieczeństwa informacji.

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www



 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016