Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

 

AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA
SERWIS  PAP

Burmistrz Gminy Różan ogłasza nabór kandydatów na wychowawców dzieci i młodzieży na koloniach letnich organizowanych w miejscowości Ustka w terminie od 7 – 20 lipca 2014 r.

24.04.2014

12:17

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

24.04.2014

11:18

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące rekrutacji uczestników projektu systemowego: pn. „Przez aktywność do zatrudnienia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałnie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

24.04.2014

08:35

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Różanie na dzień 28 kwietnia 2014

24.04.2014

08:24

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

22.04.2014

11:44

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Wykonanie wiercenia badawczo -eksploatacyjnego systemem obrotowym z lewym obiegiem płuczki wodnej, do zakładanej głębokości 60 mb, na działce nr ewid. 128, w miejscowości Załuzie, w Gminie Różan".

16.04.2014

09:40

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie ogłasza nabór na wykonanie usługi „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” przy realizacji projektu systemowego pn. "Przez aktywność do zatrudnienia"

15.04.2014

12:29

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego przy realizacji projektu systemowego pn. "Przez aktywność do zatrudnienia"

15.04.2014

12:26

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przedsiębiorstwo Produkcyjne poszukuje pracowników - spotkanie

15.04.2014

11:54

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nabór na kierownika kolonii letnich dla dzieci i młodzieży organizowanych w miejscowości Ustka w terminie od 7 – 20 lipca 2014 r.

15.04.2014

11:12

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja o wynikach naboru na wykonanie usługi "Zamieszczenie ogłoszenia o realizacji projektu systemowego w prasie o zasięgu regionalnym" - OPS w Różanie

11.04.2014

08:50

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES na realizację zadania publicznego

07.04.2014

10:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dotycząca dokonywania wpłat na kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Gminy Różan

02.04.2014

14:07

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia: Zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym informacji o realizacji projektu systemowego pn. Przez aktywność do zatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

01.04.2014

11:29

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Różanie, przy ulicy Szkolnej

28.03.2014

12:45

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Różanie na dzień 31 marca 2014

27.03.2014

11:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

 

 

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »