Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

Oświadczenie Burmistrza Gminy Różan

Niniejszym informuję, że Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski na spotkaniu z mieszkańcami Różana w dniu 23 listopada 2014 r. w Sali bankietowej Tango, posłużył się kłamstwem opisując udział Burmistrza Gminy Różan Piotra Świderskiego w pracach Sejmu RP nad nowelizacją ustawy Prawo atomowe. Poseł stwierdził, że Burmistrz Piotr Świderski nie zabierał głosu w sprawie dodatkowych środków dla Różana oraz nie konsultował swojego udziału w pracach nad ustawą z mieszkańcami. Jedno i drugie stwierdzenie jest nieprawdą.

Burmistrz Piotr Świderski brał udział w trzech posiedzeniach komisji sejmowych, a głos zabierał prezentując uzasadnienie wniosku Gminy Różan, w dniu 19 lutego 2014 r. podczas posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1993). Poniżej link do transmisji z posiedzenia, burmistrz prezentuje wniosek od 19 minuty nagrania:

www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0A4B9EB8DA9545BDC1257C7D0047798E

Ponadto Burmistrz Piotr Świderski na bieżąco konsultował swój udział w pracach nad nowelizacją ustawy, przekazując wszelkie informacje na ten temat na posiedzeniach Rady Miejskiej w Różanie, komisji rady i spotkaniach z mieszkańcami.

Jednocześnie informuje, że Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski pismem z dnia 18 marca 2013 r. (data wpływu do UG w Różanie 19/03/2013 r.), zapewnił Burmistrza Gminy Różan Piotra Świderskiego o cyt.: „… swoim wsparciu na forum parlamentu przy okazji prac nad Państwa projektem oraz zgłoszenie tego wniosku na komisjach sejmowych, których jestem członkiem. Państwa poprawkę zgłoszę również kolegom z sejmowej Komisji Finansów.” Pomimo takiej deklaracji przez rok czasu nie zajął się wnioskiem burmistrza nawet na chwilę, a uczestnicząc w głosowaniu nr 36 na posiedzeniu Sejmu RP nr 65 w dniu 4 kwietnia 2014 r., był przeciw nowelizacji ustawy Prawo atomowe, która gwarantowała Gminie Różan wzrost opłaty z tytułu lokalizacji Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych z maksymalnej kwoty 8,55 mln do 10,5 mln.

Takie są fakty.

Burmistrz Gminy Różan

/-/Piotr Świderski

AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA
SERWIS  PAP

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Różanie w celu złożenia ślubowania przez radnych gminy wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

27.11.2014

12:44

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt systemowy pn. Przez aktywność do zatrudnienia - OPS Różan

24.11.2014

11:06

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Oświadczenie Burmistrza Gminy Różan

24.11.2014

09:29

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dla osób zapisanych na bezpłatne badania tomografii komputerowej płuc

20.11.2014

09:11

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Różanie na dzień 11 listopada 2014

06.11.2014

13:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Różan z organizacjami pozarządowymi ....

05.11.2014

09:25

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

 

 

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

   
 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal