Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

lgd_28072017_m

AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA
SERWIS  PAP

Komunikaty – wolne środki na "małe dotacje"

24.07.2017

14:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wójt Gminy Radziejowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

19.07.2017

15:51

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dni Różana 2017 zdjęcia

19.07.2017

15:22

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej

19.07.2017

11:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Różan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

11.07.2017

14:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpłatne spotkanie informacyjne, przedstawiające program UE "Europa dla obywateli"

10.07.2017

13:47

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dotycząca wyjazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kolonie

07.07.2017

09:59

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja KRUS - Bezpieczne żniwa

07.07.2017

08:50

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

06.07.2017

10:09

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie do składania ofert na remont łazienek w budynku Urzędu Gminy w Różanie

05.07.2017

13:46

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ze względu na przerwę wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu nie będą pełnione dyżury przez radnych

05.07.2017

09:17

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Burmistrz Gminy Różan zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę sonaru poszukiwawczego holowanego

30.06.2017

09:29

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Różan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

30.06.2017

09:26

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

XII edycja konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu"

29.06.2017

12:57

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

 

 

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016