Urząd Gminy w Różanie ul. Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan tel. (29) 767-91-20 e-mail: ugrozan@post.pl

inf_nt_012019

AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA
SERWIS  PAP

Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego

20.02.2019

09:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

19.02.2019

12:20

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dotycząca zawarcia umowy najmu na lokal socjalny położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 8

19.02.2019

11:50

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie o naborze PO WER - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

19.02.2019

09:07

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wstrzymany nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

18.02.2019

08:30

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dotycząca spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

14.02.2019

15:07

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

14.02.2019

13:08

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

14.02.2019

10:44

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Różan

11.02.2019

11:03

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dotycząca inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gminy

08.02.2019

15:15

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Harmonogram zebrań wiejskich wyborów organów sołectw na terenie Gminy Różan w 2019 roku

08.02.2019

15:05

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozkłady jazdy dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do Przedszkola Samorządowego, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Różanie.

07.02.2019

14:31

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dotycząca zakończenia naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE2019"

07.02.2019

14:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dotycząca wpłat na kolonie letnie organizowane dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z Gminy Różan w Ośrodku Wypoczynkowym „Grand Park Łeba” w Łebie

06.02.2019

14:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uchwała Nr V/27/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Różan na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

05.02.2019

11:05

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Różanie na dzień 31 stycznia 2019 roku

28.01.2019

13:19

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkoły podstawowej, dla której Gmina Różan jest organem prowadzącym

25.01.2019

11:09

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola samorządowego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Różan jest organem prowadzącym

25.01.2019

11:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

25.01.2019

10:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

25.01.2019

09:16

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja dotycząca nowej wersji Płatnika

24.01.2019

10:01

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Burmistrz Gminy Różan ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Różan, położonych w Różanie w rejonie ul. Polnej

22.01.2019

12:47

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zagłosuj na naszą inicjatywę!

22.01.2019

11:48

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

 

 

 

Możesz zadać pytanie
Burmistrzowi korzystając z naszego serwisu internetowego.


zadaj pytanie »

logo_esesja

   

MapaGminy_02_z

LPM-logo-2018-rgb

inf_bw

inf_asi

baner_www 


wfosigw_osp_roz

wfosigw_osp_zal

www_azbest_2014_ok

www_azbest_2014_2

osp_rozan_wfosigw

wfos_azb_2015

wfos_konk_ekol_2015

wfosigw_pgn

oiuwza_2016_wfosigw

wfosigw_kan_dysz_2016

wfosigw_konk_II_2016

wfosigw_osp_mr_2016